Rüyada Yakut görmek

Rüyada Yakut görmek; ferahlık ve sevince, mala, ilme, ticarete, yakut taşlı yüzük takmak çocuğu olmayan için kız evladına, bekar için mütedeyyin bir kadınla evlenmeye delalet eder.

Rüyada yakut görmek ferahlık, mutluluk, sağlık ve güzel yaşama yorumlanır. Kendisine yakut bir yüzük alması evlat sahibi olmasına yorumlanır.

Rüyada kıymetli bir yakut taşı görmek, güzel bir hayata, iyi yaşamaya ve mutluluğa işarettir. Yakut taşlı bir yüzük taktığını görmek, arkadaştan arasında Ünlü bir kimse olmasına; yakut gerdanlık takmak, iş hayatında dürüstlükle tanınmasına; yakut bilezik takmak işlerinde başarılı bir kimse olmasına delalet eder. Bu rüya bir kadın tarafından görülmüş ise, kendisinin mutlu bir evlilik yapacağına; evli ise, memleket için çok hayırlı olacak çocukları dünyaya geleceğine, bekar ise, mutlu bir evlilik yapacağına delalet eder. Kirmani'ye göre; yakut, kalbi çok kati olan bir dosta da işaret olabilir. Yakutla süslü bir tas olduğunu görmek, kendisine bir kadın tarafından iyilik geleceğine işarettir. Yakut görmek, hasta bir kimse için şifaya, borçlu için ise borcunu ödemeye delalet eder. İki çeşit yakut vardır: Kırmızı ve sarı, her ikisi de aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında birinin bir yakut çalarak kendisine verdiğini gören, bir kadın veya hizmetçi ile haram münasebette bulunur. Büyük yakut taşı görmek, mekruh ve haram maldır. Eline bir yakut geçileni gören, muradına erer. Cabir'ül Mağribi'ye göre; rüyada yakut bir tas görmek haram mal ile tabir olunur. Cafer-i Sadık'a göre; yakut beş şekilde tabir olunur: Mal, ilim, evlat, akraba, hizmetçi. Delik veya çatlak bir yakut taş gören dul bir kadınla, rüya gören kadınsa, boşanmış bir erkek ile evlenir. Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyada yakut görmek, her ne şekilde olursa olsun, ferah ve sevinçle tabir olunur. Bir yakut taşı satın aldığını gören, mutlu olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya işarettir. Bir şahsin rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete işarettir. Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük taktığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer evlenmek istiyorsa; mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir. Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin eline mal geçer. Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler. Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı olduğunu görse o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke işarettir. Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine işarettir. Rüyada elinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığım gören kimse şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına işarettir.

Rüyada yakut görmek; evlenmeye, zengin olmaya, yakutu gören hamile kadın ise; erkek çocuk sahibi olacağına, parmağında yakut yüzük görmek; dikkat olmak gerektiğine işarettir.

Rüyada yakut görmek, feraha, sürura, güzelliğe ve güzel şöhrete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yakut görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Mal,
b) İçtihat (Dini bir işte hüküm vermek),
c) İlim,
d) Evlat,
e) Çok akraba Bir kimsenin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını görmesi, nimete nail olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya, isim ve şöhret bulmaya alâmettir. Bekâr ve evlenmek isteyen bir kişinin rüyada parmağına yakut yüzük taktığını görmesi: “Sanki onlar (birer) yakuttur, mercandır” (Rahman, 58) mealindeki âyet gereğince, mütediyyen ve güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.
Rüyada delik ve çatlak bir yakut görmek, dul bir kadınla evlenmeye işarettir.
Rüyada deniz veya nehirden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını görmek, büyük bir servete ve mala delâlet eder.
Alim ve fazıl bir kimsenin rüyada yakut görmesi, ilminin ziyadeliğine ve makamının yüksekliğine delâlete eder.
Rüyada kendi başında Yakut ve mercandan bir taç olduğunu görmek, bir hanım tarafından gelecek izzet ve kuvvete veya güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke delâlet eder.
Rüyada bir yakut taşı bulduğunu görmek, ele geçecek mala işarettir.
Rüyada yakut taşı görmek, her veçhile hayır ve menfaattir.
Yine rüyada Alim için Yakut ilim, Vali için vilayet ve tüccar için de ticarete delâlet eder.
Rüyada kendi evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulduğunu görmek, güzel ve kalbi katı bir kadının rüya sahibini sevmesine delâlet eder.

Rüyada yakut görmek ferahlamaya, hamile bir kadın için kız çocuk doğurmasına, dini bütün birisiyle evlenmeye, mutluluğa, sevince, ilim öğrenmeye, tüccar için kazanç kapısına işaret eder.

Rüyada yakut görmek ferahlık, mutluluk, sağlık ve güzel yaşama yorumlanır.
Kendisine yakut bir yüzük alması evlat sahibi olmasına yorumlanır.

İmam Cafer Sadık (A.S.): Rüyada yakut görmenin dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Cariye
3-Nimet
4-Kız çocuğu
İbn-i Şirin: Yakut; kadına…
Ateşte bir yakutunuz olduğunu görmek; büyük bir kadınla evleneceğinize veya bir kız çocuğunuz olacağına…
Kızıl veya yeşil yakut; güzel kadına…
Yakut bulmak; hacetinizin reva olacağına…
Çok sayıda yakuta sahip olduğunuzu görmek; bol kazanç elde edeceğinize işarettir
Cabir Mağribi: Çok sayıda yakutunuz olduğunu görmek; gördüğünüz yakutlar kadar mal elde edeceğinize…
Tanıdık birinin size bir parça yakut verdiğini görmek; akrabalarınızdan bir bayanla evleneceğinize işarettir.

Ferahlık ve sevince, mala, ilme, ticarete, Yakut taşlı yüzük takmak çocuğu olmayan için kız evladına, bekar için mütedeyyin bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyada yakut görmek ferahlık, mutluluk, sağlık ve güzel yaşama yorumlanır.
Kendisine yakut bir yüzük alması evlat sahibi olmasına yorumlanır.
Rüyada yakut görmek ferahlık, mutluluk, sağlık ve güzel yaşama yorumlanır.
Kendisine yakut bir yüzük alması evlat sahibi olmasına yorumlanır.
Rüyada yakut taşı görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.
Rüyada kıymetli bir yakut taşı görmek, güzel bir hayata, iyi yaşamaya ve mutluluğa işarettir.
Yakut taşlı bir yüzük taktığını görmek, arkadaştan arasında Ünlü bir kimse olmasına; yakut gerdanlık takmak, iş hayatında dürüstlükle tanınmasına; yakut bilezik takmak işlerinde başarılı bir kimse olmasına delalet eder.
Bu rüya bir kadın tarafından görülmüş ise, kendisinin mutlu bir evlilik yapacağına; evli ise, memleket için çok hayırlı olacak çocukları dünyaya geleceğine, bekar ise, mutlu bir evlilik yapacağına delalet eder.
Kirmani'ye göre; yakut, kalbi çok kati olan bir dosta da işaret olabilir.
Yakutla süslü bir taş olduğunu görmek, kendisine bir kadın tarafından iyilik geleceğine işarettir.
Yakut görmek, hasta bir kimse için şifaya, borçlu için ise borcunu ödemeye delalet eder.
İki çeşit yakut vardır: Kırmızı ve sarı, her ikisi de aynı şekilde yorumlanır.
Rüyasında birinin bir yakut çalarak kendisine verdiğini gören, bir kadın veya hizmetçi ile haram münasebette bulunur.
Büyük yakut taşı görmek, mekruh ve haram maldır.
Eline bir yakut geçileni gören, muradına erer.
Cabir'ül Mağribi'ye göre; rüyada yakut bir tas görmek haram mal ile tabir olunur.
Cafer-i Sadık'a göre; yakut beş şekilde tabir olunur: Mal, ilim, evlat, akraba, hizmetçi.
Delik veya çatlak bir yakut taş gören dul bir kadınla, rüya gören kadınsa, boşanmış bir erkek ile evlenir.
Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyada yakut görmek, her ne şekilde olursa olsun, ferah ve sevinçle tabir olunur.
Bir yakut taşı satın aldığını gören, mutlu olur.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya işarettir. Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete işarettir. Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük taktığını görse, bir kız çocuğu olur.
Eğer evlenmek istiyorsa; mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir. Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin eline mal geçer. Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir.
Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler. Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı olduğunu görse o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke işarettir. Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine işarettir. Rüyada elinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığını gören kimse şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına işarettir. Zenginlik ve mutluluk simgesidir. Rüyada yakut görmek; evlenmeye, zengin olmaya, yakutu gören hamile kadın ise; erkek çocuk sahibi olacağına, parmağında yakut yüzük görmek; dikkat olmak gerektiğine işarettir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z