Rüyada Yağmur görmek

Rüyada yağmur görmek; İnsana vaad edilen şeyin yerine gelmesine, hayra ve rızka, bolluk ve berekete, insanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına, insanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere, yağmurun her tarafa yağdığını görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, yağmur, güzel ve geniş rızka, üzüntüden, keder ve borçtan kurtulmaya, yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi yönetim tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme, yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, o ev halkının ulaşacağı hayra, şehrin tamamına yağarsa, o şehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere, yağmur altında ıslanmak rahmete, sığınacak bir çatı vs. bulunmadığı için ıslanmak üzüntü ve keder, yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder.

Rüyada yağmur görmek , vaadedilen bir şeyin yerine getirilmesine, sevdiği kıymetli bir eşyasını kaybettiği için üzüleceğine; gökten taş yağıyor görmek, günaha ve isyana işarettir.
Rüyada yağmur görmek daima iyiye yorumlanır. Yağmurda yürümek, sıkıntılarından ve hastalığından sıyrılmak demektir. Bu rüyayı gören kişi işsizse çok güzel bir iş bulacağına yorumlanır. Para derdi varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine, aşıksa sevgilisine kavuşacağına yorumlanır.

Yağmurlu havada yürüyüş yapmak hayatınızda birçok hoş olay gerçekleşeceği anlamına gelir. Yağmur; zenginliğin, bolluğun ve sağlıklı bir yaşamın işaretidir.

Yağan yağmur büyük kısmettir ama yağmurdan sonra çamur ve sel görmek sıkıntıdır.

Rüyada yağmur, hayır ile ve Allah (C.C.) tarafından kullarına ihsan eylediği rahmet olarak yorumlanır. Herkesin istediği vakitte yağmur yağdığını görmek, feyiz ve bereket ve rahmete; vakitsiz yağmur ise zarara, ziyana ve felakete delalet eder. Bir mahalle veya ev üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, orada hastalık ve bela olmasına; yağmur yavaş yavaş yağıyorsa, hayır ve menfaate işarettir. Yılbaşında veya ay başlarında yağmur yağdığını görmek, o yıl veya o ay bereket ve bolluk olacağına delildir. Tufan şeklindeki şiddetli yağmur yağdığını görmek, o yer halkına büyük keder ve sıkıntı geleceğine delalet eder. Bir hasta rüyasında hafif hafif yağmur yağdığını görürse iyileşir. Eğer gördüğü yağmur şiddetli ve bulanık ise o hasta ağırlaşır veya ölür. İbn-i Şirin'e göre; yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan kurtulur. Yağmur tanelerinin sesinin kesildiğini, yani yağmurun sessizce yağdığını gören, büyük bir mevkie erişir ve ünlü bir kişi olur. Şiddetli bir yağmur yağdığını ve her taraftan seller aktığını ve fakat kendisine bundan zarar gelmediğini görmek, o yerde hastalık çıkacağına, fakat kendisine zararı dokunmayacağına delalet eder. Yağmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettiğini gören, dünyada rahat eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka işarettir. Bazen yağmur gerek insanlardan gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta oluşuna işarettir. Bazen de yağmur insana vaadedilen şeyin yerine getirilmesine işarettir. Eğer yağmur bir yere mahsus ise o yer halkının üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine işarettir. Bazen yağmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına işarettir. Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur, tartı ve ölçeğin eksik yapılmasına işarettir. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya işarettir. Yağmur, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yardım istemesine de işarettir. Eğer göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanların erişeceği genişlik, sevinç ve suların menbaalarından kaynayarak akıp taşmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına işarettir. Rüyada yağmurun kendisine çabucak yetiştiğini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur. Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erişmeye işarettir. Rüyada yağmurun yalnızca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaate, hayra ve iyiliğe nail olur. Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görse, bu rüya o yerde meydana gelecek fitne ve helaka işarettir. Bazen de yağmurun hasseten bir eve yağdığının görülmesi, o evde meydana çıkacak hastalık, ağrı, acı, bela ve çiçek hastalığı gibi şeylere işarettir. Eğer rüyada gökten kan ve taş yağdığını görse, azaba işarettir. Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa işarettir. Bazı tabirciler, yağan yağmur toprak olursa, ucuzluktur. Yağan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olması bütün insanlar için hayra işarettir, dediler. Eğer yağan yağmur süt, yağ veya zeytinyağı gibi şeylerden olursa tabir yine böyledir. Yağmur Allah (C.C.)'in rahmetine, doğru olan dinine, Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği yardıma, Kur'an'a, ilim ve hikmete işarettir. Bazen yağmur, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek afet ve belaya işarettir, özellikle yağan yağmurda ateş ve suyu sıcak olursa. Bazen de yağmur fitnelere ve dökülecek kanlara işarettir. Bazen mevsimin dışında yağan zararlı yağmur, hastalıklara işarettir. Bir kimsenin rüyada yağmur yağarken kendisini duvar ve saçak altında görmesi ya söz veya eziyet yoluyla ona gelecek zarara veya ona yağmurdan isabet eden miktarca onun dövülmesine yahut rüya sahibi hasta ise, durumunun bozulmasına işarettir. Bu tabir yağmurun mevsimin dışında yağdığı takdirdedir. Eğer yağmur mevsiminde yağarsa rüya sahibinin hasta bulunması veya fakirliği sebebiyle yolculuğundan ve yolundan kalmasına yahut yağmurdan ona isabet edecek miktarca hapis kalmasına işarettir. Bir kimse rüyada yağmur suyundan içtiğini görse, eğer yağmur suyu safi ve berrak ise o kimseye hayır isabet eder. Eğer bulanık olursa o sudan içtiği nispette hastalık isabet eder.

Rüyada zarar vermeden yağan bir yağmur görmek; bolluk ve berekete, zenginliğe, yağmurun eve yağdığını görmek; ev halkının bir nedenden dolayı endişe duyup üzüleceğine yada rüyayı görenin kıymetli bir eşyasını kaybetmesine çok üzüleceğine işarettir.yağmurun her tarafa yağdığını görmek; ümidin kesildiği bir isteğin tekrar gündeme gelmesine, yağmur su olarak değil de farklı cisim ve şekillerde yağıyorsa; o kesimdeki insanların huzur ve mutluluk duyacaklarına işarettir.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yağmur yağdığını görmenin on iki tabiri vardır:
1-Rahmet
2-Bereket
3-Yardım dilemek
4-Sıkıntı ve hastalık
5-Bela
6-Vesile
7-Kan dökmek
8-Fitne
9-Kıtlık
10-Güvende olmak
11-Küfür
12-Yalan.
Hz. Danyal (a.s): Her yere yağmur yağdığını görmek; Allah’ın kullarına olan rahmet ve bereketini gösterir. “O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır.”
Yağmur yağarken yağmur görmek; iyiye…
Halk tarafından yağmur duası okunduktan sonra yağmur görmek; daha iyiye…
Bir bölgeye yağdığını, başka bölgelere yağmadığını görmek; bölge halkına isabet edecek hastalık, sıkıntı ve zorluklara…
Hafif yağmur yağdığını görmek; bölge halkı için hayır ve berekete…
Yılın veya ayın ilk gününde yağmur yağdığını görmek; o yıl veya o ay içerisinde bolluk ve bereket görüleceğine…
Sağanak ve siyah yağmur yağdığını görmek; ölümcül bir hastalığa ve bu hastalık yüzünden ölüneceğine işarettir.
Allame Meclisî: Yağmur; rahmet demektir.
Yağmur yağdığını görmek; bulunduğunuz bölgede ucuzluk olacağına…
Yağmurun sadece bir bölgeye yağdığını görmek; o bölgeye bir ordunun yerleşeceğine ve insanlara zulmedeceğine…
Rüzgârlı havada yağmur yağdığını görmek; geçiminizin iyi olacağına, helal rızk elde edeceğinize ve genişliğe çıkacağınıza işarettir.
İbn-i Şîrîn: Yağmur suyuna dokunmak; korktuğunuz bir şeyden güvende olacağınıza…
Üzerinize yağmur yağdığını görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan kazançla döneceğinize…
Halkın üzerine tufan gibi yağmur yağdığını görmek; bölgede ani ölümlerin baş göstereceğine…
Yağmurun her damlasından bir melodinin çıktığını görmek; saygınlığınızın artacağına…
Derelerin dolup taşacağı şekilde sağanak yağmur yağdığını ve bu yağmurdan etkilenmediğinizi görmek; söz sahibi bir kişinin size öfkeleneceğine ama size bir zararının dokunmayacağına…
Bardaktan boşalırcasına gökten su aktığını görmek; bölgede çıkacak hastalıklara ve ilahî azaba işarettir.
Kirmanî: Gökyüzünden bir şeylerin yağdığını görmek; yağan şeyin türüne göre tabir edilir.
Yağmur yerine bal yağdığını görmek; bolluğa…
Berrak ve saf yağmursuyu içtiğinizi görmek; içtiğiniz su miktarınca hayır ve rahatlığa...
İçtiğiniz yağmur suyunun siyah/ bulanık ve tatsız olduğunu görmek; içtiğiniz su miktarınca üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
Çağdaş Ulema: Yağmur görmek; her zamanki durumunuzdan daha iyi bir durumla karşılaşacağınıza…
Yağmurda ıslanmak; bahtınızın açılacağına ve hiç ummadığınız bir mutluluk elde edeceğinize…
Güneşli havada yağmur görmek; sevinç gözyaşları dökeceğinize işarettir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z