Rüyada Yabani kaz görmek

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, mal ve asil bir kadın ile tabir edilir.

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve
çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına da işarettir.
Bekâr bir kimsenin rüyada bir yaban kazı tutup evine getirdiğini görmesi, bir kadınla
evlenmeye delâlet eder. Yine rüyada yaban kazı görmek, liyakati az, müsrif bir
kadın ile tâbir olunur.
Rüyada görülen yaban kazının tüyü mal ve ganimete işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada beyaz yaban kazı ve ördek görmek, mal veya
zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyada bir yaban kazı veya
ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden gelecek mal ve mülke delâlet eder.
Yaban kazı görmek, ucuzluk, bereket ve nimet ve çok mala, bir rivayete göre büyük ve asil bir kadına yorumlanır.
Rüyada yaban kazı görmek, cahil ve masraflı bir kadına veya bolluğa yorumlanır. Yaban kazının tüyü mal ve ganimete delalet eder. Rüyasında bir yaban kazı tutup evine götürdüğünü gören, yukarıda yazdığımız vasıfta bir kadınla evlenir. Elinde tuttuğu yaban kazının kaçtığını veya birine verdiğini görmek, eşini boşayacağına ve aralarında ayrılığa işaret eder.


Rüyada yaban kazı görmek, mal ve nimete, hayırsever kimseye, evin hanımına, zengin ve soylu bir kadına işarettir.
Rüyada yaban kazı görmek, asil, hizmetkâr ile ve serveti çok bir şahısla da yorumlanır.
Rüyada az sayıda yaban kazı görmek, ai¬leye işarettir.
Rüyada siyah yaban kazı veya yaban ördeği, ev işlerine ba¬kan hizmetçiye işaret eder.
Rüyada sürülerle yaban kazı veya yaban ördeği görmek, ucuzluk ve bolluğa, nimet ve bereke¬te işarettir.
Bir erkek, rüyada beyaz bir yaban kazı görse, mala kavuşur veya zengin bir kadınla evlenir.
Rüyada evinde veya mahallesinde birçok yaban kazının bağrıştıklarını görmek, mu¬sibete, büyük bir felakete işarettir.
Rüyada bir yaban kazının kendisiyle ko¬nuştuğunu gören kimse, zengin bir kadınla yolculuğa çıkar ve bu yol¬culuktan hayır ve bereket elde eder yahut bir kadın vasıtasıyla şeref ve yücelik bulur.
Rüyada yaban kazı kesip yemek, hanım ta¬rafından büyük bir mirasın kalmasına işarettir.
Rüyada yaban kazı eti görmek, akrabadan veya komşulardan bir kadın vasıta¬sıyla mala kavuşmaya işarettir.
Rüyada yaban kazı görmek, ucuz¬luk, bereket, büyük servet ve değerli bir kadınla yorumlanır.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z