Rüyada Yazı yazmak görmek

Rüyada yazı görmek, hayır ve şer¬den başa gelecek şeylere işarettir.
Rüyada hat yazısı (güzel yazı) gör¬mek, sevinç ve sürür duymaya, huzur ve mutluluğa işarettir.
Rüyada karmakarışık yazı gör¬mek, üzüntü ve kedere işarettir.
Rüyada kalemle yazı yazdığını gör¬mek, işlerin yoluna girmesine, hace¬tin yerine gelmesine, hayır ve menfa¬ate, bol rızka, ihtiyaçtan kurtulmaya, iyi halinin devam etmesine işarettir.
Bazen rüyada yazı yazdığını gör¬mek, hile yapmaya işaret eder.
Görev başında olan birinin rüyada yazı yazdığını görmesi, görevden alınmasına işarettir.
Yazdığı yazının kâğıt üzerinde okunamadığını görmek, görevden alınmaya veya zarar etmeye işarettir.
Rüyada sakıncalı veya dinen uygun olmayan bir şey yazdığını görmek, iyi değildir.
Rüyada birinin kendisi için bir şeyler yazdığını ve yazan kimsenin yazılan şeyin mahiyetini bildiğini görmek, yazıyı yazan kimsenin iha¬netine uğramaya veya onun tarafın¬dan sapıklığa sürüklenmeye işarettir.
Rüyada yeşil mürekkeple veya ye¬şil renk kalemle yazı yazdığını gör¬mek, dindar kimse için din ve dünya hayatı için hayır ve esenliğe; günahkâr kimse için vefat etmeye işarettir.
Bazen rüyada kâğıt üzerine yazı yazdığını görmek, hak olan şeyi inkâr etmeye işret eder.
Okuma-yazması olmayan birinin rüyada yazı yazdığını görmesi, ge¬çimini halkı aldatmak suretiyle elde etmeye işarettir. Boş bir sayfaya yazı yazmak, mira¬sa işarettir.
Rüyada sol eliyle yazı yazdığını görmek, gayri meşru veya ileride şair olacak bir çocuğu olmasına ya da yanlış işler yapmaya işarettir. Rüyada sol eliyle bir sayfaya yazı yazdığını gören kimse, şair olmasa bile şiir yazar, çirkin bir iş yapar veya zinadan bir çocuğu olur.
Rüyada sağ eliyle bir sayfaya yazı yazdığını görmek, hayır ve bereke¬te, sevinç ve saadete işaret eder. Sağ elle güzel şeyler yazdığını gör¬mek, bilgi ve becerisini insanlara ak¬tarmaya işarettir.

Seyid Süleyman rüya tabirine göre Yazı yazmak;
Okur yazar olmadığı halde yazı yazdığını gören, rızkını halkı aldatmak suretiyle elde eder. Aynı rüya, bir alim veya bir katip için hayır, menfaat ve bol rızka işarettir. Fakat, bir işin başında bulunuyorlarsa, azledilirler. Ser’an caiz olmayan bir şeyi yazmak; iyi değildir.
Ismail El Eş-as diyor ki: Dindar bir insanın yeşil mürekkeple yazı yazdığını görmesi; din ve dünya hayatı için hayırdır. Rüya sahibi günahkarsa, vefat eder. Kan ile yazı yazdığını gören, faiz malı için senet yazar.
Ebu Said’ül Vaaz’a göre kağıt üzerine yazı yazmak; Hakk’ı inkar etmekle tabir olunur.
Bazı tabircilere göre yazı yazmak; işlerin yoluna girmesine, hacetin yerine gelmesine delalettir. Vazife sahibi biri, rüyasında yazdığı yazının kağıt üzerinde seçilmediğini görürse, azl olunur. Güzel yazı yazan, din ve dünyasının iyiliği için çalışır. Birinin kendisi için kağıt üzerine yazı yazdığını gören, muradına nail olur. Hayır ve menfaate erer. Halkın kağıtları üzerine yazdığını gören, büyük bir makama gelir.
Bir padişahın yahut yardımcıların birinin kendisi için yazdıkları birşeyi alıp saklamak; şunlarla tabir olunur: Büyük makam, itibar, rızk ve hacetten kurtulmak.
Rüyada güzel yazı yazdığını görmek, din ve dünyanın salâhı için çalışmaya delâlet eder.
Rüyada bir kimsenin kendisi için yazı yazdığını görmek, hayır, menfaat ve murada ermeye işarettir. Bir sayfa üzerine yazı yazdığını görmek, mirasa delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir ayetin kendi gömleği üzerine yazılmış olduğunu görmesi, Kur’ân-ı Kerime tabi olmaya, onun hükümlerine uymaya ve dinde salâha delâlet eder.
Rüyada sol elle yazı yazdığını görmek, çirkin ve kötü işlere ve sapıklığa işarettir.
Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kağıt üzerine yazı yazmak, hakkı inkâr etmeye işarettir.
Rüyada kan ile yazı yazdığını görmek, faiz malı için senet ve hüccet yazmaya delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kitap yazdığını görmek: “Artık elleriyle kitabı (Tevratı yalan yanlış) yazıp da sonra onu az bir para ile
satabilmek” bu Allah katındandır” diye gelenlerin vay haline.” (Bakara, 79) Mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişinin haram bir mala malik olmasına delâlet eder.
Rüyada kendi yazdığı yazının kötü olduğunu görmek, günahlardan tövbe etmeye delâlet eder. Yine rüyada bir kitap yazdığını fakat onu tamamlayamadığını görmek, rüya sahibinin iş ve ihtiyacının tamamlanacağına alâmettir.

Rüyada yazı yazmak hileye, yazı yazan bir kimseyi görmek, hile yapan bir adam manasına gelir. Bir kimsenin kendi yazdığı yazıyı beğenmediğini görmesi, onun günahlarının kefareti olarak tövbe etmesine ve herkese hile ve dalavere yapmaktan vazgeçmesine, kendisi ile halk arasında her şeyi inkar etmesine yorumlanır.

İbn-i Şirin'e göre; bir kimsenin kendisini bir kitap yazarken görmesi haram mala sahip olacağına işarettir. Bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti gömleği üzerine yazıyor görmesi, dinine özenle sarılmasına; sol elle yazmak ise, çirkin isler yapmaya işarettir. Kitap yazdığını görüp de onu tamamlayamadığını görmek, işlerini eksik yaptığına delalet eder.

Rüyada yazı yazdığını görmek, hayra yorumlanır. Kendisi okuyup yazmak bilmediği halde, yazı yazdığını gören, başkalarından hile ile geçimini sağlar. Alim veya katip olan bir kimsenin rüyada, yazı yazdığını görmesi, hayır ve menfaate, rızk genişliğine, eğer bir iş başında veya memur ise bereketle yorumlanır, şeriata aykırı bir yazıyı yazdığını görmek hayırlı değildir.

Bazılarına göre, rüyada yazı yazmak, işlerinin yolunda gitmesine ve arzularının yerine gelmesine delalet eder. Rüyada yazı yazdığını ve fakat kağıt üzerinde yazının görünmediğini gören, eğer bir işte çalışıyorsa, o işinden atılacağına, çalışmıyorsa bir musibete uğrayacağına işarettir. Güzel yazı yazdığını gören, dünyasının ve din işlerinin düzelmesine çalışır. Birinin kendisi için kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, murada, hayır ve menfaate yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada yazı yazmak, hileye işarettir. Yazı yazanı görmek, hilekar bir adama işarettir. Rüyada yazısının kötü olduğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder. Ve halka hile etmekten vazgeçer. Bir sayfa üzerine yazı yazdığını gören kimse, bir mirasa nail olur. Kağıt üzerine yazdığını görse, o kimsenin kendisiyle insanlar arasında olan bir şeyi inkar eder. İbn-i Şirin (R.A.) bir kimse rüyada bir kitap yazdığını görse, o kimsenin haram bir mala malik olmasına işarettir, demiştir.

Bazı tabirciler rüyada sol eliyle yazı yazdığını görse, o kimsenin zinadan bir çocuğu olur veya onun doğacak çocuğu şair olur, dediler. Kendisi hakkında bir kitap yazıldığını ve orada yazılanların ne olduğunu bilmese, o kimseye Allah'ın farz kılmış olduğu şeylerden üzerinde borç bulu onu tembellik yapıp yerine getirmediğine işarettir.

Bir kimse kendisi hakkında bir şey yazıldığını ve yazan katibin de mahiyetinin ne olduğunu bildiğini görse, o katip onun hakkında hainlik eder. Ve onu dince şaşırtıp sapıklığa sürükler. Bir kimse rüyada güzel yazı yazamadığını görse, o kimsenin keder ve sıkıntı içinde bulunduğuna ve Cenab-ı Hakkın yardımı ve bir hile ile yakında o sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.

Bir kitap yazdığını gören kimse, basit bir hastalık geçirir ve malından bir şey eksilmez. Bir kimse rüyada yazı yazmaya çalıştığını ve güzel yazı yazmadığını görse, o kimsenin düşeceği korku ve zahmet içinde güzel bir şeye erişeceğine işarettir. İyi yazı yazdığı halde rüyada iyi yazı yazamadığını görse, bu rüya o kimse hakkında kötü ve çirkin olup onun işsiz kalmasına korku ve meşakkate düşmesine işarettir, bir kimse rüyada bir kitap yazdığını ve onu ikmal edemediğini görse, o kimsenin işi ve ihtiyacı tamamlanır. Eğer kitabı tamamlayamadığını ve tamamlaması da mümkün olmadığını görse, o kimsenin işi noksan kalır.

Rüyada yazı yazmak; hileye, yazı yazan birini görmek; hilekar bir insanla tanışmaya, kendini bir sayfaya yazı yazarken görmek; bir mirasa konmaya işarettir.A B C Ç
D E F G
H I İ J
K L M N
O Ö P R
S Ş T U
Ü V Y Z